Sadržaj i cijena aranžmana/putovanja/izleta

Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine kao organizator putovanja jamči provedbu aranžmana sukladno opisu kojeg ste primili i ostvarit će ga u potpunosti na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode i sl.) ili nepredviđenih prometnih i carinskih teškoća te lokalnih praznika. Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine naveo u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom putovanja, a moguće ih je realizirati, plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine, u valuti zemlje u kojoj se pruža. Cijene aranžmana koje su objavljene i u inozemnim valutama, preračunavaju se i plaćaju po prodajnom tečaju PBZ – a na dan plaćanja, ukoliko se plaćaju prije putovanja. Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine zadržava pravo povećanja objavljenih cijena u slučaju povećanja cijene smještaja, prehrane, prijevoza i drugih usluga, odnosno u slučaju povećanja tečaja valute, koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana u odnosu na dan izrade kalkulacije za pojedini aranžman.

Prijave i uplate

Prijave za putovanje primaju se u poslovnici Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine, kao i elektronskom poštom (e – mailom). Prilikom prijave, putnik uplaćuje 30% iznosa, a ostatak od 70% treba uplatiti jednokratno ili obročno, najkasnije do 14 dana prije putovanja, ako nije drugačije objavljeno u pojedinom programu.

Kategorizacija i opis usluge

Ponuđeni smještaji objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr., pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija, standardi smještaja i usluge su u svakoj državi različiti i nisu usporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga u svakom programu zasebno.

Promjena programa

Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine može otkazati program potpuno ili djelomično, ako prije i za vrijeme njegovog trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, na teret organizatora.

Pravo Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine na otkaz

Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine može otkazati aranžman/izlet ako se ne prijavi dovoljan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana/izleta organizator objavljuje i minimalan broj putnika. Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine je dužan sve kupce izvijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka putovanja te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

Odustajanje putnika od putovanja/izleta

Ako putnik želi otkazati putovanje/izlet, mora to učiniti pismeno. Datum prijema pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema sljedećoj ljestvici za sve aranžmane/izlete koji nisu vezani za avionski prijevoz: ZA OTKAZ DO 30 DANA PRIJE PUTA/IZLETA, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine naplaćuje 20% cijene aranžmana, ZA OTKAZ 29 – 22 DANA, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine naplaćuje 30% cijene aranžmana/izleta, ZA OTKAZ 21 – 15 DANA, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine naplaćuje 60% cijene aranžmana/izleta, ZA OTKAZ 14 – 4 DANA, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine naplaćuje 80% cijene aranžmana/izleta, a ZA OTKAZ 3 – 0 DANA prije polaska na put/izlet, organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana. Ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman/izlet za vrijeme njegovog trajanja, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana/izleta. Za sve aranžmane koji su vezani za avionski prijevoz, u slučaju da putnik prema navedenom postupku otkaže putovanje koje uključuje prijevoz avionom, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine obračunava otkazne troškove po sljedećoj ljestvici: ZA OTKAZ
PUTOVANJA DO 62 PRIJE PUTOVANJA, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine naplaćuje 20% troškova aranžmana; ukoliko se kupovina avionske karte izvrši prije tog termina, iznos aviokarte senaplaćuje u cjelosti, ZA OTKAZ OD 61 DO 32 DANA, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine naplaćuje 60% cijena aranžmana, ZA OTKAZ 31 – 16 DANA, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine naplaćuje 80% cijene aranžmana, a ZA OTKAZ 15 ILI MANJE DANA, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine naplaćuje 100% cijene aranžmana. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine zadržava samo troškove uzrokovane zamjenom. KADA SU STVARNO NASTALI TROŠKOVI ILI KADA JE UDIO U FIKSNIM TROŠKOVIMA GRUPE ILI PUTOVANJA VEĆI OD NAVEDENIH U LJESTVICI, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine ZADRŽAVA PRAVO NAPLATE STVARNO NASTALIH TROŠKOVA!

Obveze putnika

Putnik je dužan pobrinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite države, kao i država u koje putuje. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora i izvršiteljima usluge u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za počinjenu štetu.

Prtljaga

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage na čarterskim letovima te do 20 g prtljage na redovitim zračnim linijama ili prema pravilniku pojedine aviokompanije. Djeca do 2 godine starosti nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporučuje se najam sefa) ili autobusu. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastali.

Putno osiguranje

U skladu sa zakonom o turističkoj djelatnosti, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine, u suradnji s osiguravajućim društvom, nudi paket putnog osiguranja koji se sastoji od dobrovoljnog putnog zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu, osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, kao i osiguranje od otkaza putovanja u slučaju bolesti ili smrti putnika ili člana uže obitelji, koji se nudi kako za putovanje u inozemstvo, tako i u našoj zemlji. Uplatom akontacije, putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket osiguranja. VAŽNA NAPOMENA: POLICA OSIGURANJA NE MOŽE SE UGOVORITI NAKNADNO!

Rješavanje prigovora

Svaki putnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik prigovor podnosi zasebno u pismenim obliku. Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine neće primati u postupak grupne primjedbe. Odmah, na samom mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja, odnosno predstavnika Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine, a ako ga nema, kod izvršitelja usluge. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri, da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora, koje odgovara uplaćenoj usluzi, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti. Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu izjavu – zapisnik u dva primjerka, koja potpisuju obje strane. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik te možebitne račune za dodatne troškove. Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine će primiti u postupak samo dokumentirane primjedbe koje primi u navedenom roku od 8 dana. Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine je dužan donijeti pismeno rješenje u roku od 14 dana od primitka prigovora, a može odgoditi rok rješavanja pritužbe, zbog prikupljanja informacija i provjera navoda žalbe kod davatelja usluga za najviše 14 dana. Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu putovanja. Dok organizator ne podnese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove i davanja informacija u javna glasila. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluge, a ne može obuhvaćati već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na naknadu idealne štete.