Sadržaj i cijena aranžmana/putovanja

Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine kao organizator putovanja jamči provedbu aranžmana sukladno opisu kojeg ste primili i ostvarit će ga u potpunosti na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode i sl.) ili nepredviđenih prometnih i carinskih teškoća te lokalnih praznika. Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine naveo u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom putovanja, a moguće ih je realizirati, plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine, u valuti zemlje u kojoj se pruža. Cijene aranžmana koje su objavljene i u inozemnim valutama, preračunavaju se i plaćaju po prodajnom tečaju PBZ – a na dan plaćanja, ukoliko se plaćaju prije putovanja. Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine zadržava pravo povećanja objavljenih cijena u slučaju povećanja cijene smještaja, prehrane, prijevoza i drugih usluga, odnosno u slučaju povećanja tečaja valute, koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana u odnosu na dan izrade kalkulacije za pojedini aranžman.

Prijave i uplate

Prijave za putovanje primaju se u poslovnici Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine, kao i elektronskom poštom (e – mailom). Prilikom prijave, putnik uplaćuje 30% iznosa, a ostatak od 70% treba uplatiti jednokratno ili obročno, najkasnije do 14 dana prije putovanja, ako nije drugačije objavljeno u pojedinom programu.

Kategorizacija i opis usluge

Ponuđeni smještaji objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr., pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija, standardi smještaja i usluge su u svakoj državi različiti i nisu usporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga u svakom programu zasebno.

Promjena programa

Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine može otkazati program potpuno ili djelomično, ako prije i za vrijeme njegovog trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, na teret organizatora.

Pravo Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine na otkaz

Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine može otkazati aranžman ako se ne prijavi dovoljan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator objavljuje i minimalan broj putnika. Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine je dužan sve kupce izvijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka putovanja te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

Odustajanje putnika od putovanja

Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum prijema pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema sljedećoj ljestvici za sve aranžmane koji nisu vezani za avionski prijevoz: ZA OTKAZ DO 30 DANA PRIJE PUTA, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine naplaćuje 20% cijene aranžmana, ZA OTKAZ 29 – 22 DANA, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine naplaćuje 30% cijene aranžmana, ZA OTKAZ 21 – 15 DANA, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine naplaćuje 60% cijene aranžmana, ZA OTKAZ 14 – 4 DANA, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine naplaćuje 80% cijene aranžmana, a ZA OTKAZ 3 – 0 DANA prije polaska na put, organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana. Ako se putni ne pojavi ili otkaže aranžman za vrijeme njegovog trajanja, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana. Za sve aranžmane koji su vezani za avionski prijevoz, u slučaju da putnik prema navedenom postupku otkaže putovanje koje uključuje prijevoz avionom, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine obračunava otkazne troškove po sljedećoj ljestvici: ZA OTKAZ
PUTOVANJA DO 62 PRIJE PUTOVANJA, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine naplaćuje 20% troškova aranžmana; ukoliko se kupovina avionske karte izvrši prije tog termina, iznos aviokarte senaplaćuje u cjelosti, ZA OTKAZ OD 61 DO 32 DANA, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine naplaćuje 60% cijena aranžmana, ZA OTKAZ 31 – 16 DANA, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine naplaćuje 80% cijene aranžmana, a ZA OTKAZ 15 ILI MANJE DANA, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine naplaćuje 100% cijene aranžmana. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine zadržava samo troškove uzrokovane zamjenom. KADA SU STVARNO NASTALI TROŠKOVI ILI KADA JE UDIO U FIKSNIM TROŠKOVIMA GRUPE ILI PUTOVANJA VEĆI OD NAVEDENIH U LJESTVICI, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine ZADRŽAVA PRAVO NAPLATE STVARNO NASTALIH TROŠKOVA!

Obveze putnika

Putnik je dužan pobrinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite države, kao i država u koje putuje. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora i izvršiteljima usluge u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za počinjenu štetu.

Prtljaga

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage na čarterskim letovima te do 20 g prtljage na redovitim zračnim linijama ili prema pravilniku pojedine aviokompanije. Djeca do 2 godine starosti nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporučuje se najam sefa) ili autobusu. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastali.

Putno osiguranje

U skladu sa zakonom o turističkoj djelatnosti, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine, u suradnji s osiguravajućim društvom, nudi paket putnog osiguranja koji se sastoji od dobrovoljnog putnog zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu, osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, kao i osiguranje od otkaza putovanja u slučaju bolesti ili smrti putnika ili člana uže obitelji, koji se nudi kako za putovanje u inozemstvo, tako i u našoj zemlji. Uplatom akontacije, putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket osiguranja. VAŽNA NAPOMENA: POLICA OSIGURANJA NE MOŽE SE UGOVORITI NAKNADNO!

Rješavanje prigovora

Svaki putnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik prigovor podnosi zasebno u pismenim obliku. Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine neće primati u postupak grupne primjedbe. Odmah, na samom mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja, odnosno predstavnika Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine, a ako ga nema, kod izvršitelja usluge. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri, da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora, koje odgovara uplaćenoj usluzi, Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti. Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu izjavu – zapisnik u dva primjerka, koja potpisuju obje strane. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik te možebitne račune za dodatne troškove. Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine će primiti u postupak samo dokumentirane primjedbe koje primi u navedenom roku od 8 dana. Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine je dužan donijeti pismeno rješenje u roku od 14 dana od primitka prigovora, a može odgoditi rok rješavanja pritužbe, zbog prikupljanja informacija i provjera navoda žalbe kod davatelja usluga za najviše 14 dana. Romeo & Juliet, obrt za turizam i nekretnine će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu putovanja. Dok organizator ne podnese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove i davanja informacija u javna glasila. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluge, a ne može obuhvaćati već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na naknadu idealne štete.